Regeringen har sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgået en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet

Der oprettes en ungekriminalforsorg, som skal kontrollere kommunerne

"Aftalen er en blandet fornøjelse",
siger formand for Kriminalforsorgsforeningen John Hatting

- "På den ene side er det godt, at vi ikke fik en nedsættelse af den kriminelle lavalder. På den anden side kan det kommende ungdomskriminalitetsnævn pålægge unge sanktioner – endda under stærkt tidspres, uden børn og unge reelt kan forsvare sig", siger John Hatting.

- "På den måde svækkes børns retsstilling, og det er betænkeligt, når de i forvejen er de svageste i dette samfund", tilføjer John Hatting.

Se aftaleteksten her: 

Her følger Kriminalforsorgsforeningens vurdering af aftalen:

Der oprettes en ungekriminalforsorg, som i et samarbejde med kommunerne får til opgave, at barnet eller den unge gennemfører den pålagte straksreaktion og sit forbedringsforløb som er bestemt af Ungdomskriminalitetsnævnet. Det bliver interessant at følge udviklingen på dette område.

I Kriminalforsorgsforeningen ser vi positivt på, at man stiller til kvaliteten af de socialpædagogiske indsatser på institutioner, og at man vil undersøge om der er behov for mere uddannelse. Det ser vi gerne udbredt til Kriminalforsorgen. Den professionelle socialpædagogiske indsats er essentiel for, at udsatte børn og unge kan klare sig i tilværelsen.

Etablering af ungdomskriminalitetsnævn er problematisk, da det stempler børnene som kriminelle. Det er problematisk, at det omfatter børn ned til kun ti år. Man fjerner den børnefaglige vurdering, og børnenes mulighed for i forvejen at forsvare sig, er begrænset. Det er betænkeligt, når der samtidig er indlagt stramme tidsfrister for sagsbehandlingen. På den måde er der ydermere risiko for at sagerne forhastes gennem det nye ungdomskriminalitetsnævn.

Det er ligeledes stærkt bekymrende, at man med skærpelse af reglerne om ungepålæg vil pålægge unge ned til 13 år at udføre samfundsnyttige opgaver. I stedet burde man med tillid og i et samarbejde med barnet skabe grundlaget for forandring.

Aftalepartierne har valgt at øge beføjelserne til magtanvendelse og kropsvisitation ved institutionsanbringelser. Her er vi alvorligt bange for, at det vil optrappe konflikt- og stressniveauet og være en hindring for det pædagogiske arbejde, som er grundlaget for at børn og unge udvikler sig.

Sluttelig noterer vi med tilfredshed, at Regeringen vil evaluere de nye ungdomskriminalitetsnævn, så der bliver mulighed for at tilpasse og udvikle indsatsen.