Regeringen lover en mere rimelig retspolitik

"Regeringen ønsker en retspolitik, der bygger på konsekvens over for kriminalitet

Sådan indledes afsnittet i finansloven om Kriminalforsorgen mm.
Vi citerer følgende fra udspillet: Danmark står over for en række alvorlige problemer. Den organiserede kriminalitet er et stigende problem, og alt for mange gengangere fylder fængslerne. Kriminalitet skaber utryghed og usikkerhed.

Derfor vil regeringen opprioritere fokus på kriminalitetens årsager, så tilbagefaldet til kriminalitet nedbringes.

På dette område har retspolitikken i årevis manglet nytænkning.

Nye initiativer:

  • Sænkningen af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 år annulleres, således at den kriminelle lavalderigen vil være 15 år.
  • Minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af knive fjernes.
  • Der igangsættes udredningsarbejder på kriminalforsorgens og domstolenes område.

Lovovertrædelser skal have hurtige og faste konsekvenser. Derfor vil regeringen ligeledes sikre effektive domstole og en effektiv kriminalforsorg.