Regeringen svigter det psykiske arbejdsmiljø

Regeringens strategi for arbejdsmiljøet frem til 2020 er en tynd kop te, når det gælder indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Psykisk arbejdsmiljø er én af vor tids største udfordringer. Alligevel har regeringen ikke de nødvendige svar, mener FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

Det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser er så dårligt, at det hvert år koster 1400 døde og 35.000 sygedage. Alligevel præsenterer regeringen i dag en strategi for fremti-dens arbejdsmiljøindsats, der i høj grad lader det psykiske arbejdsmiljø i stikken.

Regeringen lægger op til, at kontrolindsatsen fremover skal baseres på en risikotilgang, hvor fokus er på de arbejdspladser, der har problemerne. Spørgsmålet er så bare, hvad man gør i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, lyder det fra FTF’s formand Bente Sorgenfrey. Hun peger på, at det i forvejen er svært at finde frem til arbejdspladser med dårligt psykisk arbejdsmiljø.

”Vi kan jo ikke sige, at dårligt psykisk arbejdsmiljø hører til i bestemte brancher, som vi kan med det fysiske arbejdsmiljø. Samtidig har Arbejdstilsynet indtil nu haft svært ved at fange problemerne med det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det FTF’s klare opfattelse, at alle ar-bejdspladser fortsat skal have tilsyn,” siger Bente Sorgenfrey.

Hun tilføjer, at tilsynet derfor heller ikke har meget viden om, hvor der især kan være proble-mer, og hvad der derfor skal prioriteres. Regeringen kommer i det hele taget ikke med bud på, hvordan Arbejdstilsynet fremover kan forbedre tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø - herunder hvordan tilsynsmetoderne kan udvikles.

”Erfaringerne taler for sig selv. Der bliver fortsat givet alt for få påbud til arbejdspladser med dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det er smadder ærgerligt, at regeringen ikke bruger de gode erfaringer vi har fra de særlige tilsynsindsatser. Herfra ved vi jo, at det kan betale sig at bruge ekstra tid og ressourcer på tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø, siger Bente Sorgenfrey.