Retsfølelsen: Mere følelse end ret?

Fhv. retspræsident Torben Melchior har i dag en interessant kronik i Politiken, hvor han på udmærket vis beretter, at befolkningen tror, at domstolene er slappe og dømmer mildt, men sandheden er, at de i de fleste tilfælde dømmer langt hårdere end befolkningen bredt ønsker. Én af forklaringerne er, at vi primært får vores viden fra de spektakulære retssager gennem pressedækningen, og det giver selvsagt et noget unuanceret billede af den begåede kriminalitet i Danmark.

Her er et link til Politikens hjemmeside: Link til Politikens artikel om retsfølelsen