Retspolitik i valgkampen

Den Kriminelle Lavalder, Ungdomsdomstole og Udlændinge i fængslerne deler rød og blå blok i valgkampen

Som fagforening er vi partipolitiske uafhængige, men i spørgsmålene om vi skal etablere ungdomsdomstole og en kriminel lavalder på 12 år, er vi enige med partierne i den røde blok.

Læs gerne debatindlægget i Politiken fra den 7. juni 2015 om Børn under 15 har ringe dømmekraft, og det er svært at finde forskningsbelæg for blåt forslag om at sænke den kriminelle lavalder:

politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2702477/boern-under-15-har-ringe-doemmekraft/

I det hele taget mener vi ikke, at børn er gamle nok til straf som 12-årige, og opfordrer i et andet indlæg alle til, at næste gang man ser en 12-årig, så tænk på, om du synes, at han eller hun er gammel nok til straf, indespærring og måske endda fængsel.

jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE7766368/Et+skadeligt+V-forslag/