Sammenbrud og konflikt

En samlet fagbevægelse kan ikke acceptere, at vi ikke får forbedret vilkårene på disse tre centrale områder:

Løn

CFU har fået forelagt et tilbud, der af Finansministeriet vil blive udlagt som, at det både sikrer reallønnen og matcher forliget på det private område fra 2017. Denne udlægning er som sædvanligt et udtryk for den finansministerielle regnearkslogik. Det vil være at sammenligne æbler med pærer. En ramme på x % i det private forlig kan ikke sammenlignes med en ramme på samme % i det statslige forlig. Det afgørende er, om det statslige forlig medfører en reallønsfremgang. Det gør tilbuddet fra Finansministeriet ikke.

Som en del af dette ”tilbud” var i øvrigt koblet et krav om forringelser af arbejdstidsreglerne.

Privatlønsværnet skal i Finansministeriets optik videreføres. CFU kan imidlertid ikke acceptere en reguleringsmekanisme, som indebærer, at når vi ”skylder” 100 kr., skal vi aflevere 100 kr., men når vi har 100 kr. til gode, så får vi kun 80 kr. Det er ikke ligeværdigt.

De statsligt ansatte har levet med kriseforlig i 2011, 2013 og 2015. Vi har udvist ansvarlighed og samfundssind. Nu er vi ude af krisen. For os er tiden med kriseforlig dermed slut. Vi skal have glæde af det økonomiske opsving.

Betalt spisepause

Finansministeriet har ikke ville anerkende retten til den betalte spisepause. Finansministeriet har alene villet give en form for politisk garanti for, at de statslige styrelser og institutioner ikke vil opsige retten til den betalte spisepause i den kommende overenskomstperiode. Det er slet ikke godt nok.

Underviserarbejdstid

Finansministeriet har i forhandlingerne tilkendegivet, at en løsning på underviserarbejdstid bør findes på det kommunale område. I det lys har CFU overfor Finansministeriet tilkendegivet, at et eventuelt CFU-forlig fra CFU’s side er betinget af, at der tillige opnås enighed om kravene vedrørende undervisernes arbejdstid.

Til sidst et par ord om ForhandlingsProcessen

Finansministeriet vil måske påstå, at CFU har forladt forhandlingerne i utide. Det er simpelthen ikke korrekt. CFU har siden lørdag den 19. februar været i Finansministeriet og har forsøgt at skabe fremdrift i forhandlingerne om de centrale emner. Efter 6 dages uafbrudte forhandlinger måtte vi give op.

Der er indkaldt til 1. møde i forligsinstitutionen 1. marts 2018