Signalpolitik: De konservative vil fordoble straffen for indbrud.

Kriminalforsorgsforeningen tager afstand fra forslaget, som vil være ekstremt dyrt og nærmest virkningsløst.

Indbrudskriminalitet skal som minimum udløse en ubetinget fængselsstraf, ligesom domstolene i højere grad skal udnytte strafferammerne ved udmåling af straffen i indbrudssager, udtaler De Konservative, som vil fordoble straffen for indbrud.

- Det er Det Konservative Folkepartis holdning, at indbrudskriminalitet hver gang bør straffes på en måde, så den kriminelle rent faktisk kommer i fængsel og derved oplever en hård og håndgribelig konsekvens ved at trænge ind i andre folks hjem – vedkommende bør aldrig slippe med en betinget dom, skriver partiet på deres hjemmeside.

De Konservative fremsætter forslagene i forbindelse med deres sommergruppemøde 2014.

Kriminalforsorgsforeningen tager afstand fra forslaget:

• Forslaget vil være ekstremt dyrt og afhængig af forslagets omfang vil det kunne koste flere hundreder af millioner kroner, som enten skal finansieres ved skattestigninger eller velfærdsbesparelser.

• Forslaget er også udtryk for en trist måde at bedrive politik på, for det puster til frygten i befolkningen og ikke mindst blandt den ældre del af vores medborgere, som bliver mere bange.

• Forslaget er også ude af proportioner, og strafferetligt betyder det, at grovere kriminalitet straffes mildere. Så kunne de konservative vælge at fordoble alle straffe, hvilket mildest talt vil have uoverskuelige samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser.

• Så sent som i går [den 14. aug. 2014] kom der nye tal fra Danmarks Statistik, der viser at der er sket et fald på 12 procent i anmeldte indbrud i beboelse i forhold til samme kvartal sidste år.

Det viser, at man kan mindske kriminaliteten uden at hæve straframmerne.

LÆS mere her:

http://www.information.dk/telegram/506268

http://www.tv2nord.dk/artikel/315736:Politik--Faengselsforbund-vil-ikke-skaerpe-straffen-for-indbrud

Seks konservative hug til indbrudstyve

Konkret foreslår De Konservative seks tiltag, der skal være med til at bekæmpe indbrudstyverier:

• Indfør særlig indbrudsparagraf. I dag straffes indbrud efter tyveriparagraffen. Vi ønsker en særlig indbrudsparagraf, der signalerer, at der er stor forskel på simpelt tyveri og indbrud i privat bolig.

• Hæv straffen for indbrud. Indbrudskriminalitet skal som minimum udløse en ubetinget fængselsstraf, ligesom domstolene i højere grad skal udnytte strafferammerne ved udmåling af straffen i indbrudssager.

• Strafrabat ved gentagne indbrud skal begrænses kraftigt. Vi ønsker en højere grad af kumulation, når indbrud straffes. Flere tilfælde af indbrudskriminalitet, som pådømmes samtidig, skal kunne udløse op til det dobbelte af strafferammen.

• Udenlandske forbrydere skal afsone i hjemlandet. Grænsen for, hvornår de udenlandske kriminelle kan sendes hjem, skal sættes ned fra seks måneders til én måneds resterende straf, således at flere udenlandske lovovertrædere hurtigt sendes til afsoning i hjemlande.

• Hårdere straf for overtrædelse af indrejseforbud. Straffen for overtrædelse af indrejseforbud skal udløse ét års ubetinget fængselsstraf, og forbryderen skal afsone i hjemlandet.

• Styrkelse af den præventive indsats. I vores forslag til en udvidet boligjobordning skal indbrudssikring, herunder udskiftning af låse, også indgå. Desuden bør der gennemføres en national oplysningskampagne med fokus på den præventive indsats.

Kilde: Konservative