Sikkerhedsrepræsentanten skifter navn

Den ny arbejdsmiljølov af 19. maj 2010 har overordnet til formål at styrke arbejdspladsernes indsats for et godt arbejdsmiljø

Men den særlige afskedsbeskyttelse gælder stadig. Sikkerhedsrepræsentanter er omfattet af en særlig afskedsbeskyttelse. Selv om sikkerhedsrepræsentanter 1. oktober ændrer navn til arbejdsmiljørepræsentanter, gælder afskedsbeskyttelsen som hidtil.

Den ny arbejdsmiljølov af 19. maj 2010 har overordnet til formål at styrke arbejdspladsernes indsats for et godt arbejdsmiljø.

Der er i sær sket to væsentlige ændringer i loven:

1. Ledelsen skal involvere sig stærkere
Ledelsen skal i højere grad end hidtil involvere sig i arbejdsmiljøarbejdet. Dette skal ske på såvel strategisk som operationelt niveau ved at koble arbejdsmiljøarbejdet til arbejdspladsens planlægning og drift.
Drøftelsen af arbejdsmiljøarbejdet skal ind i en årlig cyklus – præcis som drøftelsen af arbejdspladsens budgetter og resultatkontrakter mv. En gang om året skal ledelse og medarbejdere forholde sig konkret til udfordringerne på arbejdsmiljøområdet i det kommende år måske set i lyset af indførelse af ny teknologi, ændret organisering o.l.

2. Mere fleksible rammer for arbejdet
Loven giver fleksible ramme for organiseringen af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere om arbejdsmiljøet. Der er fx ikke længere krav om, at der skal oprettes en sikkerhedsgruppe (arbejdsmiljøgruppe) for hvert arbejdsområde eller afdeling, hvor der er en arbejdsleder.

Organiseringen kan dermed lettere afspejle den måde, hvorpå arbejdspladsen sædvanligvis samarbejder og træffer beslutninger.

Terminologien er blevet ændret med de nye regler. Begrebet ’sikkerhed’ er systematisk udskiftet med det bredere begreb ’arbejdsmiljø’.

I dag skal arbejdsmiljørepræsentanter kunne tackle flere komplekse problemstillinger om trivsel, sundhed, sygefravær og stress, der ofte har mere at gøre med det psykiske arbejdsmiljø.