Små lønstigninger i staten pr. 1. april 2015

Efter CFU’s godkendelse af OK15 resultatet kan de aftalte reguleringer af lønnen pr. 1. april nu effektueres.

Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at for så vidt angår lønudbetalingen fra Statens Lønsystem (SLS) vil der for bagudlønnede ske regulering ved lønkørslen for denne måned (april), mens der for de forudlønnede vil ske en efterregulering med lønkørslen for maj måneds løn.

 

I CFU-forliget OK15 er der aftalt en lønstigning stigning på 0,22 pct. pr. 1. april 2015.

 

Samtidig sker udmøntning fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen udmønter denne gang med 0,23 pct., som tillægges den statslige løn.

 

Procentreguleringen ser herefter ud som følger:

 

Procentregulering for lønninger pr. 1. april 2014

Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til: 2,1745

 

Procentregulering for tjenestemandspensioner pr. 1. april 2014

Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige.

 

Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til: 35,1817