Statslig aftale: Medarbejdere kan blive pålagt at afvikle frihed i op til 5 dage.

Aftalen omhandler visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19.

Du kan læse aftalen her: https://www.medst.dk/media/4515/aftale-om-visse-ansaettelsesmaessige-forhold-om-afvikling-af-frihed-i-forbindelse-med-covid-19.pdf 

 

Aftalerne for det offentlige arbejdsmarked bygger - ligesom aftalerne for det private arbejdsmarked – på princippet om, at alle bidrager til at få Danmark bedst muligt igennem den ekstraordinære situation, Danmark står i.

I korte træk er det op til ledelsen at vurdere, om den enkelte medarbejder skal varetage opgaver, uanset om pågældende er hjemsendt eller ej, eller om medarbejderen i stedet skal afholde op til 5 dages frihed. Der kan anvendes feriedage, særlige feriefridage, afspadsering mv. (f.eks. timer fra en positiv flexkonto). Der kan kun anvendes dage, der allerede er optjent.
Heraf følger bl.a., at der ikke kan anvendes særlige feriefridage fra ferieåret 20/21.

Afviklingen af friheden kan pålægges med dags varsel.

Det følger af aftalen, at op til 5 dages ferie, særlige feriedage, afspadsering mv., der er fastlagt til afholdelse i perioden 14. april – 30. april 2020, med tilsvarende forkortet varsel kan fremrykkes til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020. Hvis dette sker, kan der ikke pålægges yderligere frihed i medfør af denne aftale. Med andre ord kan den enkelte medarbejder kun pålægges frihed/ferie op til 5 dage.