Steen Surya Rasmussen, hovedkasserer og medlem af hovedbestyrelsen

Der skal være styr på økonomien og på foreningens øvrige administration

Siden foråret 2005 har jeg været valgt som hovedkasserer (og fast referent) i foreningen og dermed også født medlem af Hovedbestyrelsen samt Forretningsudvalget.

Jeg anser min vigtigste opgave som løbende at orientere de øvrige HB medlemmer om den økonomiske situation, at følge det lagte budget og naturligvis, at aflevere et regnskab til vore revisorer som kan godkendes uden anmærkninger. Som en anden vigtig opgave er løbende at ajourføre foreningens medlemskartotek.

Derudover har jeg en lang række administrative opgaver, faste som ad hoc, som jeg ikke vil trætte med at opliste her, men som blot er en naturlig følge af, at være en del af foreningens lille sekretariat.

Jeg har mine meningers mod og bidrager gerne med mine synspunkter til de mange spørgsmål og emner, som bliver behandlet i både HB og FU. Udover at deltage i debatterne udøver jeg som sådan ikke politisk arbejde, men da jeg selv er ansat som fuldmægtig på Pensionen Avedøre, har det ledelsesmæssige og administrative felt naturligvis min bevågenhed, specielt i disse tider hvor reorganiseringen fylder så meget på området.