Støtte til arbejdsmiljørådgivning

Arbejdstilsynet oplyser, at der stadig penge tilbage i puljen for 2014 om støtte til arbejdsmiljørådgivning.

Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet.

Arbejdstilsynet har i 2014 modtaget 44 ansøgninger til et samlet støttebeløb på ca. 5,5 mio. kr. Der er afsat 10 mio. kr. i 2014, så der er stadig over fire millioner kroner tilbage i puljen.

Når de er brugt, lukkes der for ansøgninger, så Arbejdstilsynet anbefaler at følge med på deres hjemmeside, hvor de bringer næste status medio marts:

http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/nyheder-2014/nyheder/faa-stoette-til-arbejdsmiljoeraadgivning.aspx