Stresstest: Er du stresset eller har du bare travlt?

Er du stresset? Det er vigtigt at finde ud af. For stress er ikke alene ubehageligt, det kan også udvikle sig til alvorlige fysiske og psykiske sygdomme.

Er du stresset? Det er vigtigt at finde ud af. For stress er ikke alene ubehageligt, det kan også udvikle sig til alvorlige fysiske og psykiske sygdomme.

Det kan være hårdt at være ansat i Kriminalforsorgen. Arbejdets krav og ressourcer relaterer sig til den enkeltes oplevelse. Vi kan arbejde i det samme miljø og én vil opleve det som stressende, mens andre ikke vil. Stress opstår ofte i et komplekst samspil mellem arbejdsliv, fritidsliv og den enkeltes forventninger til sig selv.  

At stress er komplekst må ikke blive en undskyldning for ikke at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen, det kræver blot viden og omtanke, når arbejdspladsen handler for at leve op til denne forpligtigelse.

Brug stresstesten til at finde ud af, hvordan det står til med dit stressniveau. Hvis testen viser, at du er for stresset, er det vigtigt at gøre noget. Husk også at visse symptomer kan skyldes andet end stress. Derfor kan det være en god ide at tale med din læge.  

Tag FH’s stress-test: https://fho.dk/arbejdsmiljoe/stress-test/ 

Selvom det er arbejdspladsens ansvar at forebygge, at du bliver stresset af arbejdet, er der også ting, du selv kan gøre for at forebygge stress. 

Du er den eneste, der har førstehåndsviden om, hvorvidt du er stresset. Men før du kan udnytte den viden, er du nødt til at lære at lytte til dig selv og din krops signaler. Du skal lægge mærke til i hvilke situationer, du bliver stresset. 

Det er vigtigt, at du kender forskel på, hvornår du har travlt, og hvornår du er stresset. Husk at stoppe op i tide …og pas nu på dig selv! J