Strider ungelavalderen mod FN’s anbefalinger?

FN har i en årrække haft klare anbefalinger om den kriminelle lavalder. Men hvad mener FN om Regeringens nye ungelavalder?

Det er endnu uafklaret og bør undersøges nærmere, mener formand John Hatting

 

I et nyt debatindlæt på Altinget rejser Kriminalforsorgsforeningens formand John Hatting spørgsmålet om FN kan anbefale regeringens forslag om en ungelavalder.

Forslaget har allerede mødt massiv faglig kritik, og det vil derfor også være interessant at få afdækket om der herudover er internationale forhold, der skal ses nærmere på.

Endelig er der det grundlæggende kriminologiske problem, at jo tidligere unge får kontakt med myndigheder og bliver sanktioneret for påståede eller reelt begåede kriminelle forhold, jo større er risikoen for, at de unge hænger fast i en langvarig kriminel løbebane.

Læs mere her:

https://www.altinget.dk/social/artikel/forsorgsforening-en-ungelavalder-er-uciviliseret-og-kan-faa-omvendt-effekt