Sygefravær er en tillidssag!

Kriminalforsorgen sætter i den kommende tid øget fokus på nedbringelse af sygefraværet. Spørgsmålet er om det vil virke?

For et par uger siden sad jeg til møde i Direktoratet for Kriminalforsorgen og drøftede sygefravær. Nu skulle vi drøfte det igen – for 117. gang. Mindst! Men det nye var, at man fra ledelsens side efterspurgte ideer til håndtering. Det var glædeligt og vel nærmest et nybrud. Der er ingen tvivl om, at Kriminalforsorgen skal bruge mere krudt på at nedbringe sygefraværet, men sandheden er også, at indsatserne af mange opleves instrumentelle og dermed upersonlige og overfladiske. Det vil sige, at man går ikke altid bag om problemerne og ser på de dybere sammenhænge. På den måde øges afstanden mellem medarbejdere og ledelse, og så skaber man kun et dårligere arbejdsmiljø.

På selve mødet opfordrede jeg til at inddrage medarbejderne i løsningerne. Men ikke så vi efter et kort prøveperiode ruller et nyt tiltag ud over hele landet med beskeden om, at jeres kolleger i x-købing fængsel siger, at det er en god model. Nej, reel og lokal inddragelse og tilrettelæggelse, så medarbejderne oplever og føler sig taget alvorligt og med på råd!

Det er da sådan, at inddrager man de fagprofessionelles viden og know-how i løsningerne, så øges chancerne helt enkelt for, at kontroldelen opleves meningsfuld - også selvom kontrollen ikke helt bliver, som medarbejderne kunne ønske det.  Al sund fornuft tilsiger, at dét at blive hørt i processen – og ikke mindst få indblik i de behov for styring, der er på andre niveauer – gør det lettere at acceptere resultatet. Med andre ord: Man skal bestræbe sig på at samskabe kontrollen fremfor at ”rulle den ud” oppefra.

Så mere kontrol er ikke ensbetydende med, at man undergraver medarbejdernes tillid. Men hvis ikke kontrollen giver mening hos den ansatte – opstår den reelle risiko, at motivationen falder. Transaktionsomkostningerne stiger, og der opstår modstand og træghed i implementeringen, og det har vi med varierende succesrate set en del gange før.

Mit bud er, at samarbejder A og B siden i højere grad om løsningerne, vil resultaterne vise sig. Ikke mindst når det handler om noget så kompleks som bedre arbejdsmiljø, så vil ledelsens genuine interesse for medarbejdernes forhold naturligvis få sygefraværet i Kriminalforsorgen til at falde.

 

John Hatting
Formand for Kriminalforsorgsforeningen