Tag stress alvorligt

Stress reaktioner er den menneskelige krops alarmberedskab. Alarmerne sætter i gang, når vi kommer i en udfordrende situationer. Det kan for eksempel være, når der sker noget uventet.

Fornemmelsen af kroppens alarmberedskab opleves for det meste ubehagelig, men alarmreaktionen er helt normal.

Får vi løst udfordringerne, der stresser os, eller forventer vi at vi kan løse dem, falder kroppens alarmberedskab hurtigt igen.

Det er nødvendigt for os at kunne reagere hurtigt i pressede situationer, og stressreaktionen er derfor sund.

Den skadelig stress er den langvarige stress

Den langvarige stress opstår, når de situationer, der stresser os, ikke forsvinder eller bliver håndteret, men fortsætter i uger, måneder eller år.

Hvis kroppen igennem længere tid producerer store mængder adrenalin og cortisol, er den i konstant beredskab. Når kroppen på denne måde ikke får lov til at slappe af, bliver det skadeligt for os.

Længerevarende eller gentagne stressperioder kan med tiden være årsag til depressioner og hjerte-kar-sygdomme.

http://www.ugebreveta4.dk/her-er-11-gode-grunde-til-at-tage-stress-alvorligt_19546.aspx?redir=newsletter&utm_campaign=guest_GammelA4_Ikkevalideret&utm_medium=nl_top&utm_source=newsletter_Morning&nlid=MTM3&aid=19546

Symptomer på stress

Hvis du har flere af disse symptomer igennem længere tid, kan det være tegn på, at du oplever langvarig – og dermed måske skadelig stress.

·         Hjertebanken
·         Hovedpine
·         Svedeture
·         Indre uro
·         Mavesmerter
·         Appetitløshed
·         Hyppige infektioner
·         Forværring af kronisk sygdom som fx psoriasis og sukkersyge

Psykiske tegn på stress:

·         Ulyst
·         Træthed
·         Hukommelsesbesvær
·         Koncentrationsbesvær
·         Rastløshed
·         Nedsat humør

Adfærdsmæssige tegn på stress:

·         Søvnproblemer
·         Mangel på engagement
·         Aggressivitet
·         Irritabilitet
·         Ubeslutsomhed
·         Øget brug af stimulanser som fx kaffe, cigaretter og alkohol
·         Øget sygefravær 

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Stressklinikken på Arbejdsmedicinsk klinik på Hillerød sygehus

Her kan du læse mere om de 11 gode grunde til at tage stress alvorligt:

http://www.ugebreveta4.dk/her-er-11-gode-grunde-til-at-tage-stress-alvorligt_19546.aspx?redir=newsletter&utm_campaign=guest_GammelA4_Ikkevalideret&utm_medium=nl_top&utm_source=newsletter_Morning&nlid=MTM3&aid=19546