Trivselsmåling, APV og lederevaluering: Det helt store spørgsmål er, om direktøren er i stand til at løse problemerne og skabe ny gejst?

Frem til den 3. oktober kan alle medarbejdere i kriminalforsorgen vurdere det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og som noget nyt kan de i år også evaluere deres ledere.

Alle har fået personlige mails og undersøgelsen gennemføres af Orbicon, der sikrer den enkelte anonymitet. I år er der ikke mulighed for at kvalificere svarene med personlige kommentarer. Dette er blevet kritiseret fra flere sider, men vi opfordrer alligevel alle til at deltage, så undersøgelsen bliver gennemført på et så oplyst grundlag som muligt.

- Alle ansatte opfordres til at deltage i undersøgelsen, så vi bagefter ikke står med ubrugelige resultater, eller endnu værre – resultater, som er misvisende, siger formand for Kriminalforsorgsforeningen John Hatting

Resultatet af de tre undersøgelser bliver offentliggjort i slutningen af november.