Udlicitering er spild af penge

På det tekniske område er der kun ret beskedne besparelse at hente via udlicitering, viser undersøgelsen.

Over sommeren har især Venstre leget med tanken om at udlicitere dele af fængselsdriften. Vi sagde klart fra og henviste til, at der var tale om et ideologisk korstog, og at det ville blive dyrt samtidig med at servicen og altid ender med at blive ringere.  

Nu påviser forskere, at det er ganske at se en positiv effekt af udlicitering, og det er selvom det ellers har stået højt på den politiske dagsorden i en årrække.

Det viser en undersøgelse fra Anvendt kommunal Forskning, AKF, af danske og internationale erfaringer med udliciteringer gennem de seneste ti år. Især på de bløde velfærdsopgaver som børnepasning og ældrepleje og uddannelse mangler der dokumentation for om der en gevinst ved at privatisere eller udlicitere opgaverne.

- Der er ingen dokumentation for, at der er økonomiske gevinster ved at udlicitere de bløde velfærdsområder. Og der er heller ikke dokumentation for, at kvaliteten bliver bedre, siger ph.d. Ole Helby Peterssen, AKF.

På det tekniske område er der kun ret beskedne besparelse at hente via udlicitering, viser undersøgelsen.  

Trives medarbejderne?

- Internationalt set er det ret veldokumenteret, at udlicitering kan føre til dårligere trivsel og ringere arbejdsvilkår. Undersøgelserne tyder på, at medarbejderne i Danmark er stillet bedre, men også her er det dokumenteret, at medarbejdertilfredsheden generelt er faldende. Dette forhold burde i højere grad tages med, når vi diskuterer de samlede fordele og ulemper ved udlicitering

, siger forsker Ole Helby Petersen fra AKF  

Læs mere hos AKF: akf.dk/presserum/pressemeddelelser/alle/blandede_erfaringer_med_udlicitering/