Vedrørende tjeneste grundlovsdag.

Hvordan er reglerne - har jeg fri?

Efter finansministeriets bestemmelse og i overensstemmelse med hidtidig praksis holder direktoratet, områdekontorerne og kriminalforsorgens afdelinger lukket grundlovsdag.

 

For kriminalforsorgens øvrige tjenestesteder gælder, at personalet har fri efter kl. 12.00, hvis det er foreneligt med tjenesten.

 

Ved eventuel afspadsering på grundlovsdag skal der trækkes i tilgodehavende tid svarende til det antal timer, man skulle have gjort tjeneste.

 

For personale, der får fri efter kl. 12.00, skal det noteres, således at der ikke udbetales særlige ydelser for den tid, man ikke gør tjeneste efter kl. 12.00.