VI siger JA til OK´18!

Efter det historisk dramatiske overenskomstforløb har Kriminalforsorgsforeningen sagt JA til CFU forliget

Kriminalforsorgsforeningens hovedbestyrelse besluttede kort efter indgåelsen af CFU forliget, at forliget ikke skulle til afstemning blandt samtlige kolleger. Baggrunden er en formulering i vedtægterne, der lægger op til, at hvis resultatet i CO10 gruppen forventes at blive et klart ja, så kan man undlade urafstemningen.

Det er min klare vurdering, at det samlede forlig ender med et klart ja, hvilket hovedbestyrelsen er enig i. Vi tog temperaturen på denne beslutning på repræsentantskabsmødet, hvor en enkelt stemte nej, mens alle andre bakkede op om et ja, så JAét hviler på et solidt og bredt grundlag”, siger formand John Hatting.

OK ´18

Der er aftalt en 3-årig overenskomstperiode, som løber fra 1. april 2018 – 31. marts 2021.

Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden udgør 8,10 %, og heraf forudsættes reststigningen at udgøre 1,5 % for hele perioden.  

I %

2018

2019

2020

2021

I alt OK18

Generelle lønstigninger

1,30

2,16

1,46

0,68

5,60

Skøn for udmøntningen fra reguleringsordningen

0,33

0,02

0,02

0,10

0,47

Generelle lønstigninger inkl. skøn for reguleringsordningen

1,63

2,18

1,48

0,78

6,07              

 De generelle lønstigninger udmøntes således i perioden

Læs mere her, hvor der er en sammenfatning af CFU-forliget for OK´18:

Sammenfatning