Administrative

Nyt lønsystem

Cirkulære om aftale om

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område  (gældende)

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

Personalestyrelsen nr.: 003-09
Glædende fra dato: 27.01.2009
Ophæver: 003-08 013-05    

Download Cirkulære on Nyt Lønsystem, PDF (0,16 Mb)