Hovedaftaler

Hovedaftaler

Aftaler indgået generelt mellem flere partner på Kriminalforsorgens område


Fællesoverenskomst 2019

Cirkulære 

om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og 
Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010

Cirkulære om

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-hovedaftalen)

Personalestyrelsens nr.: 043-11
Dato indgået: 08.09.2011


Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Cirkulære om

Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Gældende fra 1. januar 2019
Modst nr: 008-18

Cirkulære om Staten Arbejdstidsaftale

Cirkulære om Staten Arbejdstidsaftale

Gældende fra dec. 2019 (Erstatter cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten)

Skatteministeriet og centralorganisationerne aftaler om spisetid m.m.

Hent aftalen