Socialrådgivere

Nyt lønsystem

 nCirkulære om aftale om

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område  (gældende)

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

Personalestyrelsen nr.: 003-09
Glædende fra dato: 27.01.2009
Ophæver: 003-08 013-05    

Download Cirkulære on Nyt Lønsystem, PDF (0,16 Mb)


Aftale om funktionstillæg for socialrådgivere med funktion som praktikvejleder.

Aftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Dansk Socialrådgiverforening og Kriminalforsorgsforeningen om funktionstillæg til socialrådgivere der fungere som praktikvejleder for socialrådgiverpraktikanter

Ikrafttrædelse: 1. august 2018
Sag: 18-110-0009