Forside

Efter næsten to årtier giver formand for Kriminalforsorgsforeningen John Hatting stafetten videre. I anledning heraf vil vi i hovedbestyrelsen gerne…

Læs mere

Efter næsten to årtier på formandsposten stopper John Hatting den 1. september som formand for Kriminalforsorgsforeningen. Hovedbestyrelsen…

Læs mere

Tidligere på ugen vedtog repræsentantskabet enstemmigt, at Kriminalforsorgsforeningen med virkning fra den 1. juni 2023 bliver en del af…

Læs mere

Du skal arbejde mindre, ikke mere!

En samlet fagbevægelse har afvist SVM regeringens idé om at afskaffe Store Bededag.

Læs mere

Kriminalforsorgen ønsker at være en attraktiv og tidssvarende arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere. Derfor skal…

Læs mere

Børnene er blevet store og måske flyttet hjemmefra og der er måske kommet lidt luft i privatøkonomien. Tag med på orienteringsmøde med PFA og hør om…

Læs mere

Ny samarbejdsaftale 2021

De faglige organisationer har med Skatteministeriet indgået ny aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.

Læs mere