Om os

Kriminalforsorgsforeningen er en fagforening for civile ansatte i Kriminalforsorgen bl.a. lærere, pædagoger, socialrådgivere og administrativt personale.
Kriminalforsorgsforeningen er en del af Serviceforbundet.

Hovedbestyrelse, områdeforeninger og interesseforeninger

Se repræsentanterne her

Vedtægter maj 2024

Vedtægter vedtaget på repræsentantskabsmødet i maj 2024

Interesseforeninger

Kriminalforsorgsforeningen samarbejder med en række interesseforeninger på Kriminalforsorgens område.

Vi koordinerer ofte faglige interesser i et fælles ønske om at styrke det civile område og ved at sætte relevante faglige spørgsmål på dagsordenen. 

 • Administrationsforeningen
 • FFJ Foreningen af Forsorgsmedarbejdere under Justitsministeriet
 • Fængselslærerforeningen af 1952
 • Fællesrådet

Historie

Kriminalforsorgsforeningen blev stiftet den 18. september 1917.

Foreningen har gennem tiden skiftet navn som det ses af denne liste

Liste over foreningens navne gennem tiden  

 • Sept. 1917 Foreningen af tjenestemænd i de tre første lønningsklasser ved straffeanstalterne.
 • Dec. 1920 Foreningen af overordnede tjenestemænd ved straffeanstalterne.
 • Sept. 1934 Foreningen af overordnede tjenestemænd under fængselsvæsenet.
 • August 1934 Foreningen af overordnede tjenestemænd ved de under Fængselsvæsenet hørende Anstalter.
 • Juni 1943 Dansk Fængsels- og Arrestforening.
 • April 1960 Dansk Fængselsforening.
 • April 1974 Kriminalforsorgsforeningen.

Følg os på Facebook