Persondataforordning (GDPR) og Forbehold

EUs Persondataforordning

25. maj trådte EUs Persondataforordning i kraft. Det betyder, at rettigheder og beskyttelsen af persondata styrkes.

Medlemmers persondata i forbindelse med medlemskab bliver udelukkende anvendt til intern medlemsregistrering, udsendelse af nyhedsbreve, til brug for kontingenttræk via SLS og dermed ikke til andre formål, medmindre der gives eksplicit samtykke hertil.

Som følge heraf har Kriminalforsorgsforeningen nærværende privatlivspolitik for foreningens medlemsregister:

  • Kriminalforsorgsforeningen registrerer medlemmer med navn, cpr. nr., stilling, tjenestested, privatadresse, e-mailadresse(r), indmeldelsesdato og kontingentniveau. Ethvert medlem har ret til aktindsigt i de registrerede oplysninger.
  • Kriminalforsorgsforeningen behandler de registrerede oplysninger som led i ajourføring og kontingentopkrævning, evt. udsendelse af rykkerskrivelser ved kontingentrestance samt i forbindelse enkeltsager, hvor medlemmer er direkte involveret.
  • Foreningen videregiver ikke de registrerede oplysninger uden retskendelse, eller uden det enkelte medlems eksplicitte samtykke.
  • Kriminalforsorgsforeningen sletter registrerede oplysninger, såfremt et medlem udmelder sig, slettes på grund af kontingentrestance, eksklusion eller efter anmodning herom. Dette sker, når medlemmets kontingentoplysninger er færdigbehandlet hos SKAT, hvor Kriminalforsorgsforeningen har indberetningspligt.

Juridisk forbehold vedrørende brug af www.kff.dk

KFF (Kriminalforsorgsforeningen) bestræber sig på, at oplysninger, som gøres tilgængelige på KFF's hjemmeside www.kff.dk, er korrekte. KFF kan dog ikke indestå eller gøres ansvarlige for, at alle sådanne oplysninger, herunder talmæssige angivelser, pdf-filer etc., til enhver tid er korrekte, er gengivet uden fejl eller er fyldestgørende.

Det er umuligt for KFF at forhindre brugere af hjemmesiden i at foretage ændringer i elektroniske kopier af hjemmesiden, ligesom KFF er uden teknisk mulighed for efterfølgende at kunne dokumentere hjemmesidens indhold på ethvert givet tidspunkt. Elektroniske kopier af hjemmesiden kan derfor under ingen omstændigheder gøres gældende overfor KFF, idet der henvises til den til enhver tid eksisterende online version af hjemmesiden og de forbehold der i øvrigt fremgår af denne meddelelse.

Hvis du støder på fejl eller har kommentarer til www.kff.dk, så skriv til os.

Du kan også kontakte Kriminalforsorgsforeningens webredaktion på e-mail

webmaster@kff.dk.