Aftaler:

Hovedaftaler

Aftaler indgået generelt mellem flere partner på Kriminalforsorgens område

Fællesoverenskomst 2022 

Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst 2022

Cirkulære om: Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-hovedaftalen)

Hovedaftale mellem FM, LC og CO10

Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Cirkulære om: Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Gældende fra 1. januar 2019 Modst nr: 008-18

Cirkulære om Staten Arbejdstidsaftale gældende fra dec. 2019 (Erstatter cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten) Skatteministeriet og centralorganisationerne aftaler om spisetid m.m.

Hent aftalen

Cirkulære Statens Arbejdstidsaftale