Hovedaftaler

Hovedaftaler

Aftaler indgået generelt mellem flere partner på Kriminalforsorgens område


Cirkulære om

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-hovedaftalen)

Personalestyrelsens nr.: 043-11
Dato indgået: 08.09.2011


Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Cirkulære om

Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Gældende fra 1. januar 2019
Modst nr: 008-18