Lærere

Arbejdstidaftale lærerne i Kriminalforsorgen

Aftaler i følge lovindgrebet


Fængselslærere m.fl.

Cirkulære om organisationsaftale for

Fængselslærere m.fl. (gældende)

Organisationsaftalen for fængselslærere m.fl. af 12. august 2011 er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 fornyet til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.

Nyt Lønsystem

Cirkulære om aftale om

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse  (gældende)

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere ansat til undervisning af de indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse mv. og souschefer, der varetager den daglige ledelse af undervisningen.

Personalestyrelsen nr.: 040-11
Gældende fra dato: 11.08.2011

Download cirkulære om nyt lønsystem for lærere og souschefer, PDF (0,14Mb)


Timelønnet undervisning

Cirkulære om

Timelønnet undervisning samt Cirkulære om Censorvederlag  (gældende)

Cirkulæret har virkning fra 1. januar 2001 og træder i stedet for Finansministeriets cirkulære af 17. september 1998 om timelønnet undervisning. Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere cirkulære er, at der er sket en generel forhøjelse af timelønssatserne. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at der med udgangen af år 2000 ikke længere kan dispenseres fra reglen om, at ledige fuldtidsforsikrede undervisningsassistenter, der ansættes efter cirkulære om timelønnet undervisning skal indsende en frigørelsesattest til a-kassen inden 10 hverdage fra ansættelsestidspunktet for at blive berettigede til at modtage supplerende dagpenge. Ansættelsesmyndighederne bedes således i forbindelse med imødekommelse af anmodninger om udstedelse af frigørelsesattest fremsende denne så betids, at den ansatte får mulighed for at overholde 10-dages fristen.

Personalestyrelsen nr.: 004-01
Gælder fra dato: 17.01.2001

Download cirkulære og timelønnede lærere, PDF (0,10Mb)


Pensionsforhold

Cirkulære om

aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse  (gældende)

Finansministeriet og CO II har indgået vedlagte aftale om pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Personalstyrelsen nr.: 008-05
Gældende fra dato: 13.04.2005  

Download Cirkulære om pension PDF (0,12 Mb)