Pædagoger

Cirkulære om organisationsaftale for Pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen

Organisationsaftale for pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (COII/LC/OC-fællesoverenskomsten)

Cirkulære af 2. december 2020
Medst.nr. 047-20

Download

Nyt lønsystem

 nCirkulære om aftale om

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område  (gældende)

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

Personalestyrelsen nr.: 003-09
Glædende fra dato: 27.01.2009
Ophæver: 003-08 013-05    

Download Cirkulære on Nyt Lønsystem, PDF (0,16 Mb)