Pædagoger

Pædagoger m.fl.

Cirkulære om organisationsaftale for

Pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen  (gældende)

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CO10 – Centralorganisationen af 2010 har indgået organisationsaftale for pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen.

Skatteministeriet nr.: 016-20
Gældende fra dato: ma 2020

Download organisationsaftale for pædagoger m.fl., PDF / (0,24 Mb)


 

Nyt lønsystem

 nCirkulære om aftale om

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område  (gældende)

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

Personalestyrelsen nr.: 003-09
Glædende fra dato: 27.01.2009
Ophæver: 003-08 013-05    

Download Cirkulære on Nyt Lønsystem, PDF (0,16 Mb)