Aftaler:

Pædagoger

OK24 Resultat for pædagoger m.fl.

Kriminalforsorgsforeningen og Direktoratet for Kriminalforsorgen har indgået aftale om forhøjelse af basisløn for pædagoger m.fl. med virkning fra 1. april 2025.

Samtidig er der enighed om at drøfte videre om en ajourføring af stillingsbenævnelser og om der fortsat skal være to løngrupper for pædagoger.

OK24 Resultat for pædagoger m.fl.

Cirkulære om organisationsaftale for Pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen

Organisationsaftale for pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (COII/LC/OC-fællesoverenskomsten)

Organisationsaftale for pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen

Cirkulære af 2. december 2020 Medst.nr. 047-20