Tjenestemænd og overenskomstansatte

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen - Personaleadministrativ vejledning (PAV)

PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv. og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten.

PAV beskriver de ansættelsesregler, der gælder generelt for ansatte i staten mv., og dermed ikke de specifikke forhold inden for særlige sektorer som fx undervisningsområdet og folkekirken.

Hvert kapitel består af en beskrivelse af regler og praksis på det pågældende område samt en bilags- og henvisningsoversigt med de relevante regelsæt. Se her: https://pav.medst.dk/

Kapitel 11 i PAV omhandler Nye Lønsystemer: https://pav.medst.dk/nye-lonsystemer/