Tjenestemænd

OK24 Resultat for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.

Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgsforeningen er enige om at forny Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med virkning fra 1. april 2025.

Samtidig er der enighed om at drøfte videre om en ajourføring af stillingsbenævnelser og om der fortsat skal være to løngrupper for pædagoger.

OK24 Resultat for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.

Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Gældende fra 1. januar 2019 Modst nr: 008-18

Cirkulære Statens Arbejdstidsaftale