Fængselsregler

De europæiske fængselsregler

Europarådets ministerkomite

Ministerkomiteens rekommandation Rec(2006)2 til medlemsstaterne om De Europæiske Fængselsregler1 (Vedtaget af Ministerkomiteen på stedfortræderkomiteens 952. møde den 11. januar 2006)  

Andre anbefalinger om fængsler fra Europarådet

Find flere sprogversioner af de europæiske fængselsregler og andre anbefalinger som fx Probation Rules, Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures, European Code of Ethics for Prison Staff og Uddannelse i fængsler.

CoE's hjemmeside med gældende anbefalinger for fængsler

FN's Mandela regler

I 2015 vedtog FN’s generalforsamling et nyt sæt standarder for fængsler – de såkaldte Mandela-regler, navngivet efter Nelson Mandela, som tilbragte 27 år i fængsel.

Reglerne erstattede FN’s oprindelige retningslinjer fra 1955 og indeholder generelle regler om behandlingen af indsatte.

FN’s Specialrapportør mod Tortur har fremhævet især tre områder, hvor Mandela-reglerne går videre end tidligere standarder:

  • En definition af isolationsfængsling og et generelt forbud mod isolationsfængsling i mere end 15 sammenhængende dage.
  • En forpligtelse for sundhedspersonale til at inspicere og indrapportere kritisable og nedværdigende forhold i fængsler.
  • En forpligtelse til at gennemføre uafhængige, upartiske og hurtige undersøgelser af enhver mistanke om tortur, umenneskelige eller nedværdigende behandling i fængsler.

Se FN's Mandela-regler

Mandela-reglerne er anbefalinger som medlemslandene opfordres til at følge. Reglerne skal fremme menneskerettigheder i fængsler, skabe opmærksomhed til at indsatte bliver samvittighedsfulde samfundsborgere og værdsætte fængselspersonalets resocialiserende arbejde.