Aftaler:

Ny løn

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen - Personaleadministrativ vejledning (PAV)

PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv. og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten.

PAV beskriver de ansættelsesregler, der gælder generelt for ansatte i staten mv., og dermed ikke de specifikke forhold inden for særlige sektorer som fx undervisningsområdet og folkekirken.

Hvert kapitel består af en beskrivelse af regler og praksis på det pågældende område samt en bilags- og henvisningsoversigt med de relevante regelsæt. Se her: https://pav.medst.dk/

Kapitel 11 i PAV omhandler Nye Lønsystemer: https://pav.medst.dk/nye-lonsystemer/

Aftale A, DFK, KFF og DS

AFTALE mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgsforeningen samt Dansk Socialrådgiverforening om

kriterier for kvalifikationstillæg mv. (forhåndsaftaler)

til medarbejdere omfattet af Kriminalforsorgsforeningens og Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsområde

kriterier for kvalifikationstillæg mv. (forhåndsaftaler)

DfK Journalnummer: 02-1671-21 Gældende

Aftale B, DfK, KFF, DS

AFTALE B mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgsforeningen samt Dansk Socialrådgiverforening om kriterier for kvalifikationstillæg mv. (forhåndsaftaler) til ledende medarbejdere mv.

Aftale B - kriterier for kvalifikationstillæg mv. (forhåndsaftaler)

DfK Journalnummer 02-1671-21 Gældende

Vejledning om Ny Løn (DfK)

Vejledning udsendt af Direktoratet, om Ny Løn. Aftaler om ny løn for de medarbejdergrupper, der henhører under Kriminalforsorgsforeningens og Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsområde.

Vejledning om ny løn

DfK Journalnummer: 02-1671-21 Gældende fra dato: 01-04-2003

Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer

Cirkulære af 31. oktober 2019. Medst.nr. 075-19 J.nr. 2018-8491.

Finansministeriet og centralorganisationerne har som led i aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2018 fornyet rammeaftalen om nye lønsystemer.

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2018.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9011 af 21. januar 2009 om rammeaftale om nye lønsystemer (Perst. nr. 001-09).

Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer

Vejledning om nye lønsystemer i staten (2000)

Rettelser til vejledning om nye lønsystemer i staten.

Rettelser til Finansministeriets of CFU's 'Vejledning om nye lønsystemer i staten'. Ny udgave af kapitlerne 2, 3, 4, 5 og 7 samt nye indholdsfortegnelser of bilag.

Vejledning om nye lønsystemer i staten

Personalestyrelsen Dateret: 09-2000

Lønoversigt

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2018

Finansministeriets lønoversigter udsendes primært som en støtte i det daglige arbejde for de arbejdsgivere, der anvender det statslige lønsystem ved anvisning af løn til medarbejdere. I lønoversigterne vises derfor års-, måneds- eller timelønninger for de fleste større aftale- og overenskomstområder inden for Finansministeriets forhandlingsområde.

Lønoversigt

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2018

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område (gældende)

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 

Cirkulære om nyt Lønsystem

Personalestyrelsen nr.: 003-09 Glædende fra dato: 27.01.2009 Ophæver: 003-08 013-05