Nyt Lønsystem

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen - Personaleadministrativ vejledning (PAV)

PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv. og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten.

PAV beskriver de ansættelsesregler, der gælder generelt for ansatte i staten mv., og dermed ikke de specifikke forhold inden for særlige sektorer som fx undervisningsområdet og folkekirken.

Hvert kapitel består af en beskrivelse af regler og praksis på det pågældende område samt en bilags- og henvisningsoversigt med de relevante regelsæt. Se her: https://pav.medst.dk/

 

Kapitel 11 i PAV omhandler Nye Lønsystemer: https://pav.medst.dk/nye-lonsystemer/

Aftale A, DFK, KFF og DS

A F T A L E mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgsforeningen samt Dansk Socialrådgiverforening om

kriterier for kvalifikationstillæg mv. (forhåndsaftaler)

 til medarbejdere omfattet af Kriminalforsorgsforeningens og Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsområde

DfK Journalnummer: 02-1671-21

Gældende

Download Aftale A, PDF (0,1 Mb)


Aftale B, DfK, KFF, DS

A F T A L E   B mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgsforeningen samt Dansk Socialrådgiverforening

om kriterier for kvalifikationstillæg mv. (forhåndsaftaler)

til ledende medarbejdere mv.

DfK Journalnummer 02-1671-21
Gældene

Download aftale B, PDF, (0,1 Mb)


Vejledning om Ny Løn (DfK)

Vejledning udsendt af Direktoratet

Om Ny Løn

Aftaler om ny løn for de medarbejdergrupper, der henhører under Kriminalforsorgsforeningens og Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsområde.

DfK Journalnummer: 02-1671-21
Gældende fra dato: 01-04-2003

Download DfK's vejledning om ny løn, PDF, (0,16Mb)


Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer

Cirkulære af 31. oktober 2019. Medst.nr. 075-19 J.nr. 2018-8491.

Finansministeriet og centralorganisationerne har som led i aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2018 fornyet rammeaftalen om nye lønsystemer.

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2018.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9011 af 21. januar 2009 om rammeaftale om nye lønsystemer (Perst. nr. 001-09).

Download

Vejledning om nye lønsystemer i staten (2000)

Rettelser til

Vejledning om nye lønsystemer i staten

Rettelser til Finansministeriets of CFU's 'Vejledning om nye lønsystemer i staten'. Ny udgave af kapitlerne 2, 3, 4, 5 og 7 samt nye indholdsfortegnelser of bilag.

Personalestyrelsen
Dateret: 09-2000

Download Vejledning om nye lønsystemer i staten, PDF, (1,5Mb)


Lønoversigt

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2018

Finansministeriets lønoversigter udsendes primært som en støtte i det daglige arbejde for de arbejdsgivere, der anvender det statslige lønsystem ved anvisning af løn til medarbejdere. I lønoversigterne vises derfor års-, måneds- eller timelønninger for de fleste større aftale- og overenskomstområder inden for Finansministeriets forhandlingsområde.