Nyt Lønsystem

Aftale A, DFK, KFF og DS

A F T A L E mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgsforeningen samt Dansk Socialrådgiverforening om

kriterier for kvalifikationstillæg mv. (forhåndsaftaler)

 til medarbejdere omfattet af Kriminalforsorgsforeningens og Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsområde

DfK Journalnummer: 02-1671-21

Gældende

Download Aftale A, PDF (0,1 Mb)


Aftale B, DfK, KFF, DS

A F T A L E   B mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgsforeningen samt Dansk Socialrådgiverforening

om kriterier for kvalifikationstillæg mv. (forhåndsaftaler)

til ledende medarbejdere mv.

DfK Journalnummer 02-1671-21
Gældene

Download aftale B, PDF, (0,1 Mb)


Vejledning om Ny Løn (DfK)

Vejledning udsendt af Direktoratet

Om Ny Løn

Aftaler om ny løn for de medarbejdergrupper, der henhører under Kriminalforsorgsforeningens og Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsområde.

DfK Journalnummer: 02-1671-21
Gældende fra dato: 01-04-2003

Download DfK's vejledning om ny løn, PDF, (0,16Mb)


Rammeaftale om nye lønsysteme

Cirkulære om

Rammeaftale om nye lønsystemer  (gældende)

Finansministeriet og centralorganisationerne har som led i aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2008 indgået rammeaftale om nye lønsystemer.

Personalestyrelsen nr.: 001-09
Gældende fra dato: 21.01.2009
Ophæver: 076-03

Download Cirkulære on Rammeaftale Ny Løn,PDF, (0,14 Mb)


Vejledning om nye lønsystemer i staten (2000)

Rettelser til

Vejledning om nye lønsystemer i staten

Rettelser til Finansministeriets of CFU's 'Vejledning om nye lønsystemer i staten'. Ny udgave af kapitlerne 2, 3, 4, 5 og 7 samt nye indholdsfortegnelser of bilag.

Personalestyrelsen
Dateret: 09-2000

Download Vejledning om nye lønsystemer i staten, PDF, (1,5Mb)


Lønoversigt

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2009  

Finansministeriets lønoversigter udsendes primært som en støtte i det daglige arbejde for de arbejdsgivere, der anvender det statslige lønsystem ved anvisning af løn til medarbejdere. I lønoversigterne vises derfor års-, måneds- eller timelønninger for de fleste større aftale- og overenskomstområder inden for Finansministeriets forhandlingsområde.

Download Finansministeriets Lønoversigt, PDF (0,17 Mb)